Om Rolen Systems AB

Rolen Systems AB är ett utvecklings- och konsultföretag som specialiserat sig på digital bild- och signalbehandling, Edge AI (AIoT) och inbyggda system. Vår specialitet är framför allt algoritmutveckling och programmering i Matlab och C/C++. Vi vänder oss till både små och stora företag med behov av kvalificerat kunnande och utvecklingshjälp inom teknikområdena signalbehandling, bildbehandling och deep learning till både högnivå- och inbyggda system. Konsultarbete kan ske antingen med direktavtal eller som underkonsult.


Teknikområden

Signalbehandling

Signalbehandling är Rolen System's kärnkompetens med minst 20 års erfarenhet av Matlab och C/C++ programmering. Kompetensen sträcker sig över hela spannet från högnivå-simuleringar i Matlab till hårdvarunära implementering.

Bildbehandling

Vi erbjuder algoritmutveckling och implementering inom bildbehandling/vision, smarta inbyggda kamerasystem, Deep Learning mm.

Inbyggda system

Vi använder företrädelsevis ARM-processorer med Linux som operativ och kan snabbt ta fram flexibla prototyplösningar med olika typer av sensorer.


Kontakt

email contact[at]rolensystems.com